Stress og konflikt

Stress og konflikt

Der er store omkostninger, økonomisk og menneskeligt, knyttet til stress og konflikt på arbejdspladsen. Forebyggelse kræver tid og opmærksomhed fra lederne og et vist vidensniveau i organisationen. Tilbagevenden fra et stresstilfælde er endnu mere krævende.

Forebyggelse først

Kunder, der forebygger stress og konflikter, sparer rigtig mange penge i forhold til at håndtere situationen når skaden først er sket. Vi kommer ofte ind i forbindelse med en alvorlig udfordring som skal løses. Men fokus kommer derefter hurtigt på hvordan vi kan forebygge at det sker igen.

Læs om vores stress- og konfliktværktøjer herunder, og har du spørgsmål er du velkommen til at ringe og høre mere
Stressforebyggelse
Tilbagevenden til jobbet efter stresstilfælde
Konfliktløsning 1:1

Stressforebyggelse

Vores månedlige ledelses- og HR-værktøj MSD (Management Survey & Dashboard) omfatter måling af arbejdsmiljø, tilfredshed, resiliens og stress i organisationen. Hertil kommer de udvalgte områder, som virksomheden også er interesseret i at få belyst. Det kunne for eksempel være emner til opfølgning af en APV. Måleresultaterne giver ledelsen og HR et transparant her-og-nu indtryk af tilstanden i deres organisation, og muliggør en tidlig dialog med medarbejderne omkring gode løsninger til forebyggelse af stress og forøgelse af effektivitet og trivsel.

Målingen foretages hver måned ved et elektronisk survey som er hurtigt og let at udfylde for alle medarbejdere. Data bliver bearbejdet og anonymiseret og sendt til virksomhedens ledelse i form af et Management Dashboard med intuitive og informative grafikker, der giver et 12-måneders overblik på gruppe- og enkeltpersonsniveau.

Grafikkerne suppleres af medarbejdernes kommentarer om ”hvad der stresser mig” og konsulentens eller HR’s kommentarer efter en telefonsparring med de ledere og medarbejder, der ligger for højt i stress og for lavt i resiliens. Dette giver et værdifuldt input til hvor og hvordan ledelsen bør gøre noget for at sikre at organisationen er effektiv og trives. På den måde sikres en effektiv månedlig indsats samt en løbende opfølgning af resultaterne.

Medarbejdere og ledere orienteres i starten af programmet om stressens natur og dens konsekvenser, og de får værktøjer til at undgå skadelig stress samtidig med at de kan holde et højt præstationsniveau.

Tilbagevenden til jobbet efter

stresstilfælde

Medarbejdere, der for nyligt er gået ned med stress, kan hjælpes hurtigt, sikkert og trygt tilbage med vores Jobstart program. På baggrund af et interview med den stressramte og med dennes chef forhandler konsulenten arbejdsvilkårene, så den stressramte får lyst til at vende tilbage. Konsulenten holder et stressforedrag for den stressramte og afdelingen for information og afmystificering af stress-begrebet. Konsulenten sikrer ved jobstarten at den stressramtes arbejdsvilkår er i orden, og inddrages ved de løbende ændringer af disse i retning af en normal situation. Parterne holder strukturerede Ugemøder for at understøtte relation, prioritering og åben dialog.

Konsulenten sparrer med begge parter jævnligt og har kort telefonkontakt med den stressramte hver uge for at kunne gribe ind hvis der er noget der er ved at køre af sporet. Den stressramte udfylder en Ugentlig måling til sikring af at der er tilfredsstillende arbejdsmiljø og trivsel samt et lavt stressniveau og høj resiliens. Arbejdsbelastningen sættes løbende op i den takt den stressramte kan holde til, oftest over 2-3 måneder, og programmet afsluttes efter i alt 6 måneder, hvor situationen er helt stabiliseret.

Direktør Michael Elleby Nielsen, Aage Wegener & Søn anbefaler Tilbagevenden til jobbet efter stresstilfælde:

“Uden Pers hjælp og programmet var vi ikke kommet sikkert i havn med et stress tilfælde hos en nøglemedarbejder. Per har desuden været behjælpelig med at få vores kommunikation åbnet op også efterfølgende i organisationen for at forebygge stress. Den stressramte har haft en fortrolig sparring partner i Per og han er nu fuldt ud tilbage i jobbet igen. Det var rigtigt vigtigt for os at Per fik den stressramte i gang inden for nogle få uger”

konfliktløsning

1:1

Det bliver sjældent erkendt af parterne som en konflikt, men en 1:1 konflikt mellem to kolleger kan vare i mange år og være svær at løse. Det kan have store personlige og økonomiske omkostninger. Vi har udviklet en enkel proces, der bringer de implicerede til at arbejde for en varig løsning og gøre det nødvendige arbejde, sammen og hver for sig. Forløbet varer 6 måneder med størst indsats fra konsulenten i starten, og med ugentlig telefonopfølgning og jævnlige møder i hele perioden, så der kan gribes ind hvis der sker noget uventet.

Medejer af DACS, Peter Dybdahl anbefaler Konfliktløsning 1:1:

“Konflikter hvor det er gået helt skævt i lang tid er svære at rette op og giver store omkostninger. Ved sådanne konflikter er det kritisk at der hurtigt kan skabes ro, tillid og tiltro til at der kan findes en løsning. Det har vi set at Per kan til fulde, og han gennemfører sine forløb med en god og varig løsning for de involverede.  Hver af parterne kommer igennem en udvikling i forståelsen af sig selv og den anden, og af meningen med samarbejdet. Det kræver motivation og hårdt arbejde, og Per er rigtig god til at få begge dele til at ske, og hvor han også tager fornuftige hensyn når parterne har behov.  Jeg vil varmt anbefale Per til 1:1 konflikter mellem mennesker, der skal indgå i et frugtbart samarbejde”.

Kundernes erfaringer

Der er store omkostninger, økonomisk og menneskeligt, knyttet til stress og konflikt på arbejdspladsen. Forebyggelse kræver tid og opmærksomhed fra lederne og et vist vidensniveau i organisationen. Tilbagevenden fra et stresstilfælde er endnu mere krævende.