Organisationsanalyse

Organisationsanalyse

Vores tre værktøjer evaluerer hele organisationen, et team eller en enkelt leder eller medarbejder. Den månedlige måling foretager løbende en tilstandsmåling af organisationen, afdelingerne og den enkelte, mens analyserne giver en mere dybdegående status.

Når organisationen knirker

En virksomhed kan få ”ondt i organisationen” i forbindelse med kraftig vækst, pres fra omgivelserne, dårlige resultater, ny leder eller omstruktureringer. Her er en databaseret tilgang ofte et mere sikkert grundlag for at vælge de rigtige handlinger for at løse udfordringerne.

Læs om vores tre værktøjer herunder, og har du spørgsmål er du velkommen til at ringe og høre mere
Den Månedlige Måling
Interviewbaseret Organisationsanalyse
Personprofilbaseret Organisationsanalyse (Garuda personprofiler)

Månedlig

måling

Vores Månedlige Måling omfatter arbejdsmiljø, tilfredshed, resiliens og stress samt de udvalgte områder, som virksomheden for tiden også er interesseret i at få belyst. Det kunne være emner som kommunikation, konflikt eller sikkerhed. Målingen giver lederne et ægte her-og-nu indtryk af tilstanden i deres organisation, og muliggør en tidlig dialog med medarbejderne omkring gode løsninger på udfordringer. Målingen foretages ved et elektronisk survey som er hurtigt og let at udfylde.

Data bliver bearbejdet og anonymiseret og sendt til virksomhedens ledelse i form af et Management Dashboard med intuitive og informative grafikker. De suppleres af deltagerne kommentarer om ”hvad der stresser” og konsulentens kommentarer efter en telefonsparring med de ledere og medarbejder, der ligger for højt i stress og for lavt i resiliens, og hvor ledelsen bør gøre noget for at sikre at organisationen er effektiv og trives.

Interviewbaseret

organisationsanalyse

Analysen er beregnet til tilspidsede situationer, hvor det er svært at få et ordentligt indtryk af organisationens og den enkeltes utilfredshed eller udfordringer og usikkert hvad der er den rigtige vej fremad.

Den berørte del af organisationen interviewes og de indsamlede udtalelser bearbejdes i en struktureret analyse, der bygges op på grundlag af den konkrete situation med netop de udfordringer som organisationen har. På det grundlag udarbejdes en anonymiseret rapport med konkrete forslag til organisatorisk udvikling til hvert enkelt udfordringspunkt, og alle forslagene samles i en praktisk gennemførlig handlingsplan, klar til implementering.

Direktør for Schur Technology, Sten Buhl anbefaler Interviewbaserede Organisationsanalyse

”Med de individuelle interview fik vi alle tingene på bordet i en konstruktiv atmosfære. Medarbejderne blev motiveret til at gøre deres andel af arbejdet med at få situationen forbedret, og vi gennemførte forslagene i rapporten stort set som de var foreslået. Resultatet var en motiveret organisation og meget tilfredse ledere”.

Personprofilbaseret

organisationsanalyse

(Garuda Personprofiler)

Analysen er velegnet til situationer, hvor der er fokus på udvikling af samarbejdet i et eksisterende eller nydannet team. Analysen er også værdifuld ved personlig udvikling af ledere og medarbejdere.

De berørte ledere og medarbejdere udfylder en Fokusprofil med deres arbejdsfokus og deres personlige træk. Den enkelte får sin profil tilbagelæst på et møde og sat i relation til jobbets krav. Alle mødes og gennemgår profilerne og kravene til teamet og finder løsninger hvor der ikke er et tilstrækkeligt match. Teamet kan senere tage materialet op igen ved ændrede krav, samarbejdsproblemer eller problemer med performance. For den enkelte giver profilen også værdifuld viden ved personlig udvikling eller nyt job i virksomheden.

Kundernes erfaringer

Et åbent og ærligt indblik i organisationen er meget værdifuldt for enhver leder, både i den daglige drift og ved usædvanlige situationer. Det sparer tid med at skaffe informationerne på anden måde, hvis de overhovedet kan skaffes. Det giver også sikkerhed i forbindelse med beslutningerne om hvad der skal ske.
Organisationen føler sig hørt og respekteret, og vil normalt acceptere at nogle ting ikke kan rettes, eller først rettes på sigt, mens de øvrige ting bliver håndteret. Det giver medarbejderne og lederne et godt grundlag til at bidrage positivt til løsningen på udfordringerne, noget som ofte er helt udslagsgivende for resultatet.
Interviewmetoden sikrer at den enkelte motiveres lige fra starten af mødet, og at eventuelle tilfælde af uhensigtsmæssige følelser eller opfattelser kan håndteres i fortrolighed og med det samme.