Onboarding

MatchIntro onboarding

Vores onboardingprogram, MatchIntro®, dækker hele processen omkring en nyansat leder eller specialist, lige fra jobdesign og behovsafklaring og indtil den nye direktør, mellemleder eller specialist er topmotiveret, velinformeret og fuldt integreret i organisationen, 100 dage inde i jobbet. Vi har gennemført over 60 onboardingforløb, typisk i vanskelige situationer, hvor der var særlige vilkår eller krav.

Ny i jobbet

De allerfleste ledere er helt opmærksomme på værdien af en grundig ansættelses- og onboardingproces. Men det er de færreste, der har tiden og antallet af ansættelser til at udvikle, optimere og gennemføre en pålidelig proces. Derfor kan det være mere end svært at være ny i jobbet – men det behøver det ikke at være!

Læs om vores to MatchIntro onboardingprogrammer herunder, og har du spørgsmål er du velkommen til at ringe og høre mere
Individuel Onboarding
Virksomhedens Onboarding

Individuel

Onboarding

Forberedelserne i forbindelse med en ansættelse er grundlaget for en god onboarding. Lederen og de nærmeste relationer interviewes og jobbet designes med udgangspunkt i fremtidens udfordringer. Der udarbejdes en rapport, der afsluttes med stillingsbeskrivelse, ledelsesmæssig/faglig/personlig kandidatprofil, 100 dages og 1-års mål, oplæringsplan, netværksskema og særlige fokusområder for onboardingen. Herefter kan udvælgelsen af kandidat gennemføres på et informeret og solidt grundlag, uanset om virksomheden selv rekrutterer eller opgaven gives til et rekrutteringsfirma.

Ved tiltrædelsen gennemgår den nye rapporten for lederen og konsulenten, hvilket sikrer afklaring, åbenhed og tillid. De nærmeste relationer opbygges sammen med konsulenten og denne har fortrolig sparring med lederen og med den nye.

Parterne starter med at holde et struktureret Ugemøde for at understøtte relation, prioritering og åben dialog. Konsulenten sparrer med begge parter hver måned og har kort telefonkontakt med den nye hver uge for at kunne gribe ind hvis der er noget der er ved at køre af sporet.
Den nye udarbejder en Personlig Udviklingsplan og reviderer sine 1-års mål efter 1-2 måneder for at skabe forankring i stillingen. Forløbet afsluttes med en evaluering og diskussion af forløbet og fremtiden samt en sparring med hver af parterne. Alt skrives løbende i rapporten, hvilket også medvirker til at alle gør sig umage med deres del af arbejde omkring den nye.
Onboarding af udenlandske medarbejdere i Danmark kan også gennemføres og rapporteres på engelsk.

Medejer og direktør for Scanflavour A/S, Henrik Halskov anbefaler MatchIntro Individuel Onboarding:

”Vores virksomhed har udviklet sig kraftigt i alle de 8 år vi har brugt MatchIntro Individuel Onboarding på alle niveauer: Direktør, funktionschef, mellemleder og specialist. Programmet har sørget for forventningsafstemning på alle områder og det har været en fordel, både for den nye og for lederen og virksomheden. Det sparer en enorm masse tid fordi alt er tilrettelagt i god tid før den nye møder på arbejde. Konsulenten bærer ”bogstavelig talt” den nye ind i virksomheden og programmet sørger for at alle kender spillereglerne og hjælper til med en solid oplæring, en åben modtagelse af et nyt teammedlem og en ærlig dialog om alle emner fra dag 1.
Vi har haft 20 igennem systemet indtil nu, og det betyder at konsulenten kender os og samtidig selv er kendt i huset.”

Virksomhedens

onboarding

Virksomheder, der foretrækker selv at onboarde, kan få udviklet MatchIntro programmet i en individuelt tilpasset version, der matcher virksomhedens behov og muligheder. Versionen udarbejdes så der tages hensyn til lederens travle hverdag med en enkel struktur og kun den nødvendige dokumentation.

Virksomhedens ledere kan også deltage på MatchIntro Onboardingkursus, som Petrus Business Consulting afholder. Efter kurset kan deltagerne frit anvende værktøjerne personligt til onboarding af medarbejdere i egen virksomhed. Ring og hør mere om kurset.

Direktør Anne Thorøe Nielsen, Studenterhuset i Aarhus anbefaler Virksomhedens Onboarding

”Vi fik udviklet vores eget onboardingsystem beregnet til studerende i virksomhedspraktik. Det stiller vi nu til rådighed for virksomhederne og vi oplever et højere og mere ensartet niveau på onboardingen af vores studerende. Virksomhederne har været glade for at kunne anvende et enkelt onboardingprogram, der har været let og intuitivt at arbejde med for den enkelte leder.”

Kundernes erfaringer

Brug af en ekstern konsulent med et effektivt onboardingprogram sparer rigtig meget tid for lederen og giver stor værdi for den nye og på bundlinjen i virksomheden. De hidtidige erfaringer viser, at det er under 5 % af ansættelserne, hvor den nye forlader jobbet inden for 2 år.