Lederkursus Århus

Når lederne udvikles

Vi arbejder med lederudvikling tæt på den enkelte leders situation. Dermed bliver det enkelt at omsætte det lærte til praktiske lederkompetencer, der kan håndtere hverdagens udfordringer.

Ledelse er et håndværk

Ledelse er et håndværk, der kan læres. Ofte har lederne ikke mulighed for et struktureret uddannelses- eller udviklingsforløb i en travl hverdag. Derfor ligger vores Lederkursus ved slutningen af arbejdsdagen.

Læs om vores 1-års lederkursus herunder, og har du spørgsmål er du velkommen til at ringe og høre mere
1-års Lederkursus

1-års

Lederkursus

Gennem 20 moduler á 3 timer vil 8 deltagere blive udfordret på deres vaner og holdninger. Hvert modul starter med en diskussion af et kapitel i Lederens Værktøjskasse. Derefter er der gennemgang af et supplerende emne som f. eks. kommunikation, konflikt, stress eller etik og til slut en åben diskussion om to dagsaktuelle cases fra deltagernes virksomheder.
Deltagerne vil få 90 konkrete ledelsesværktøjer med e-dokumenter til at arbejde videre med deres aktuelle problemstillinger, og vil få de andre deltageres ærlige indspil og vurderinger i hver case.
Deltagerne vil samtidig lære sig selv og syv meget forskellige ledere og deres udfordringer, tanker og motiver at kende. Det giver et tæt personligt netværk som vil være værdiskabende længe efter Lederkurset.

Deltagerne får en stor Garuda personprofil og udarbejder en personlig udviklingsplan ved starten af kurset.
Kurset holdes på de deltagende virksomheder kl. 16-19 og datoerne lægges fast på første møde. Modulerne optages på video så eventuelt forhindrede kan få fuldt udbytte.
Lederkurset kan afholdes efter behov over f. eks. 5 halve dage eller som internt kursus i en virksomhed.

Teknisk chef hos Climate Consult A/S i Hørning, Lasse S. Windfeldt anbefaler 1-års Lederkursus.

“Som førstegangsleder og nyudnævnt teknisk chef for mine tidligere kolleger har jeg fået stort udbytte af at deltage på hold 4 på Lederkurset hos Petrus Business Consulting. Kurset har givet mig mere sikkerhed i lederrollen, lært mig at stå fast og føle mig godt tilpas med ansvaret og de udfordringer der følger med. Underviserne var meget kompetente og inspirerende, også de eksterne f. eks. Mette Ponty fra Arbinger omkring konfliktløsning og Christina Busk fra Etikos om etik.

Jeg har fået et eksternt og fortroligt netværk af mere erfarne kolleger at trække på, både i det år Lederkurset varede, men også bagefter. Det fik betydning, da jeg skulle foretage min første afskedigelse, som jeg synes er en af de sværeste opgaver for en ny leder. Kursets afskedigelsesværktøj og diskussionerne med de andre deltagere om deres erfaringer og vurderinger gav mig tillid til at det ville gå godt og tiltro til at jeg havde en sikker proces. Jeg fulgte skabelonen, havde ”ro i maven” gennem hele forløbet og fik et rigtig godt resultat for resten af afdelingen og den det ”gik ud over”.

Jeg har lært at ledelse kan læres, og jeg har flyttet mig meget. Jeg er blevet bedre til at uddelegere og være tydelig i min forventningsafstemning med mine medarbejdere. Jeg er også blevet opmærksom på vigtigheden af fortsat at udvikle mig selv og mine medarbejdere og jeg er blevet bevidst om at overveje årsagerne til de udfordringer der opstår, og ikke føle mig presset til en hurtig beslutning.

Jeg har set at ledelse er et bredt ansvar og en vigtig rolle, som skal spilles godt, og jeg kan varmt anbefale at lære det på Lederkurset.”

Business manager for Marking Systems hos Schur Technology A/S i Horsens, Lars M. Bang anbefaler 1-års Lederkursus.

“Jeg har været leder i 24 år og har gennemført Lederkurset for at få ny inspiration til min udvikling og nogle nye ledelsesværktøjer. Mine udviklingsønsker har især været på det personalemæssige område, hvor kurset har givet mig sikkerhed til at gå ind i problemstillinger, som jeg tidligere ikke syntes jeg havde værktøjer, erfaring eller ro nok til. Jeg har lært at vægte det menneskelige og følelserne højere hvor jeg før prioriterede det lavere. Det har givet rigtig gode resultater i min organisation og jeg har fået en meget bredere værktøjskasse og kan lede på en mere personlig måde.

Noget af det bedste var de fortrolige cases fra deltagernes virksomheder, som vi diskuterede grundigt hver af de 20 kursusgange. Fortroligheden gav mulighed for at tage følsomme ledelsesmæssige udfordringer op, og have en meget åben dialog i gruppen. Efterfølgende gav det også stort udbytte at høre hvordan casen faktisk havde udviklet sig videre i hverdagen, f. eks. en konflikt eller en stresset medarbejder. Det har udvidet min ledelsesmæssige erfaring meget hurtigt, da vi har fået alle udfordringerne fra 8 virksomheder over et år.

En anden konkret ting ved Lederkurset var den personlige 1-års udviklingsplan vi lavede i starten. Den forpligtede mig og gjorde mig meget bevidst om hvilke områder jeg ville udfordre og udvikle mig på, og det har givet resultater.

Jeg vil meget gerne anbefale Lederkurset til dig der er en erfaren leder, og som gerne vil udfordres på din ledelse i dialog med andre ledere og undervisere.”

Afdelingsleder for JKS i Aarhus, Anne Marie Staghøj anbefaler 1-års Lederkursus:

“Da jeg startede på kurset, betragtede jeg mig selv som værende en ret erfaren leder, med i forvejen gode redskaber, så ærlig talt var jeg lidt spændt på hvor meget jeg kunne lære. Men hold da op jeg blev klogere! Jeg har lært så meget om mig selv, mine evner som leder, og især om mine udviklingspunkter. Med udgangspunkt i en super god bog, og med forskellige temaer fra gang til gang, kommer vi meget bredt omkring de udfordringer vi hver især sidder med i de lederroller vi har. Det fungerer fantastisk med den sparring man får fra de andre i gruppen, selvom vi kommer fra mange forskellige brancher og er meget forskellige som typer – og ledere. Jeg kan tydeligt mærke at jeg har flyttet mig på flere punkter, og har også fået tilbagemeldinger fra mine medarbejdere om at de har kunnet mærke en ændring, og til det bedre. Jeg kan på det varmeste anbefale dette kursus, jeg ville ikke have været det foruden!”

Teknisk chef for Climate Consult i Hørning, Mads Sønnichsen anbefaler 1-års Lederkursus:

”I min stilling er der behov for en erfaren ingeniør med bred teknisk viden og tværgående ansvar, men der er lige så meget behov for en god leder. Lederkurset har i høj grad gjort mig fortrolig med lederrollen, dels fordi jeg har lært mig selv bedre at kende og dels fordi jeg har fået en god og solid værktøjskasse jeg kan anvende i mit lederjob. Lederkurset har gjort mig opmærksom på mine egne styrker og svagheder og har lært mig hvorledes jeg kan udnytte disse på den bedste måde. Samtidig har kurset givet mig redskaber til at jeg kan prioritere karriereudvikling samtidig med at arbejdet er i balance med privatlivet. Lederkurset har bidraget til at udvikle mine ledelsesmæssige kompetencer således at jeg som leder kan håndtere de problemstillinger jeg stilles over for i dagligdagen i form af konfliktløsning, ansættelser, afskedigelser, uddelegering af opgaver og opgavestyring m.m. Jeg har desuden lært at tænke mere abstrakt, med fokus på større forretningsforståelse, strategiske problemstillinger og organisatorisk arbejde.
Jeg kan klart anbefale Lederkurset hos Petrus Business Consulting.”

Kundernes erfaringer

Det er udbytterigt at komme uden for ens egen virksomhed og møde ledere med andre personligheder, erfaringer, kompetencer og kultur. En fortrolig og åben atmosfære bidrager til at vanskelige emner kan behandles og adgangen til deltagernes samlede erfaringer giver nye muligheder for løsninger.

På møderne får man muligheden for at forholde sig til så mange ledelsesmæssige udfordringer at det svarer til at man var i ledelsen af en meget stor virksomhed. Erfaringsopbygningen sker derfor hurtigere og man har et netværk at spørge i hverdagen når man kommer i en vanskelig situation.