LEDERNETVÆRKET

Når lederne udvikler hinanden

Vi arbejder med praktisk lederudvikling der bygger på cases fra den enkelte leders dagligdag. Dermed bliver aktuelle problemstillinger omsat til praktiske lederkompetencer, der kan håndtere hverdagens udfordringer.

Ledelse er et håndværk

Ledelse er et håndværk, der kan læres. Ofte har lederne ikke mulighed for et struktureret uddannelses- eller udviklingsforløb i en travl hverdag. Derfor ligger vores Ledernetværk ved starten af arbejdsdagen.

Læs om Ledernetværk Aarhus herunder, og har du spørgsmål er du velkommen til at ringe og høre mere

Ledernetværk

Aarhus

Deltagerne udgør en gruppe på op til 24 ledere som mødes 16 gange på et år for at diskutere ledelse i praksis. Møderne ligger kl. 8-10 onsdag morgener i lige uger, hvor der er morgenbord på Restaurant Martino, Aarhus Lystbådehavn.
Hvert møde starter med et ultrakort indlæg om dagens ledelsesemne fra facilitatoren og derefter diskuterer 4-mandsgrupperne emnet generelt. Emnerne kan være f. eks. kommunikation, fyring, konflikt, strategi, stress eller onboarding fra et 2-års emneprogram. Grupperne diskuterer derefter fortroligt en emnerelevant case fra en af gruppens virksomheder.

Anden time af mødet starter med networking i større eller mindre grupper, hvor deltagerne får reference til de øvrige deltageres netværk for at løse deres udfordringer. Derefter er der fri networking uden for grupperne.
Med den konstante fokus på aktuelle cases og udfordringer fra de deltagende virksomheder, og med de meget forskelligartede deltagere vil det både give mening og udbytte at deltage i Ledernetværket som en vedvarende del af ens personlige og ledelsesmæssige udvikling.

HØR HVAD UDVALGTE DELTAGERE FÅR UD AF LEDERNETVÆRK AARHUS

Afdelingsleder, JKS i Aarhus, Anne Marie Staghøj anbefaler Ledernetværk Aarhus:

”Hvis du skal sidde i ét netværk, så vælg dette! Så kort og præcist kan det siges. Som leder er dette absolut det bedste netværk at være en del af, da jeg bliver udfordret på min måde at tænke på og hvordan jeg agerer som leder. Udover at der hver gang bliver taget fat i et konkret og relevant ledelsesemne, så er der også en fantastisk sparring at få blandt de andre deltagere. Det er motiverende, udviklende og inspirerende, og er i den grad med til at opbygge og understøtte de lederkompetencer som jeg har brug for i mit daglige virke. Jeg er ofte kommet til netværksmødet med en udfordring der har fyldt meget, og er gået derfra med mange gode råd og løsningsforslag, som ofte har været den vej jeg har valgt at gå. Der er stor interesse i at hjælpe og støtte hinanden, og dele ud af de ledelsesmæssige erfaringer som vi hver især sidder med. Dette er netværk når det er bedst, og jeg kan på det varmeste anbefale det.”

Administrativ projektchef Hans Peter Mølholm, Aarhus Arkitekterne anbefaler Ledernetværk Aarhus:

”Ledernetværk Aarhus er for mig et forum hvor det altid er rart at komme. Der er en god ånd og interesse i at diskutere ledelse og hjælpe hinanden på tværs af meget forskellige virksomheder og strukturer. Netop det giver en spændende diskussion omkring ledelse. Diskussionerne er fortrolige og meget åbne, også omkring den enkelte leders personlige lederstil.
De faglige emner er meget relevante for enhver leder og selv om det ikke er et egentligt kursus oplever jeg at alle, inklusive mig selv, flytter sig ledelsesmæssigt. Det er altid rart at få andre øjne og nye vinkler på en udfordring eller et tiltag, så jeg selv er klædt bedre på. Og så passer Ledernetværket til en meget travl hverdag da der ikke er nogen forberedelse til møderne.”

Ejer af 4AP Geoteknik A/S i Hadsten, Peter Frederiksen anbefaler Ledernetværk Aarhus:

”Jeg får ”value for money” i form af brugbare og kontante råd fra de andre deltagere, der kan bruges direkte når jeg kommer hjem. Jeg er eneste leder i min virksomhed, og Ledernetværket er et frirum hvor jeg kan diskutere ting jeg ellers ikke har mulighed for at diskutere med nogen. Vi er i et forum hvor man kommer ind under huden på hinanden og tør sige sin mening.”

COO, Langhøj Aps i Viby, Jesper Skov Rosenbrock anbefaler Ledernetværk Aarhus:

”På møderne får vi hver gang en gennemgang af forskellige ledelsesmæssige udfordringer, og hvordan man som leder håndterer dem bedst muligt. Det giver mig god og kompetent sparring på hverdagens ledelsesmæssige udfordringer i et fortroligt forum.”

Forsyningschef, Favrskov Forsyning i Hammel, Lone Bejder anbefaler Ledernetværk Aarhus:

”Her møder jeg andre lederkollegaer og kan drøfte mine ledelsesudfordringer i et trygt forum. Jeg kan få sparring fra ledere, som ikke har forudindtagede holdninger til en sag i min organisation. Jeg bliver præsenteret for forskellige ledelsesproblematikker, som er relevante for min dagligdag og som vi drøfter i 4 mands-grupper. Herved får vi en nuanceret belysning af problematikkerne.”

Managing Director, JUAL Solar i Juelsminde, Kasper Kåre Andersen anbefaler Ledernetværk Aarhus:

”Jeg kommer altid tilbage fra et møde i gruppen med en eller anden form for inspiration. Enten som noget jeg bare skal have gjort – for det er jo ikke så svært – og faktisk ganske vigtigt for min forretning. Eller som noget der er værd at tænke nærmere over, og arbejde videre med. Ledernetværket giver mig indsigt i værktøjer, som er relevante for mig, og som jeg kan arbejde videre med i dagligdagen.”

Medejer, Hasle Fysioterapi i Aarhus, Jacob Gjettermann Knudsen anbefaler Ledernetværk Aarhus:

”Jeg har mange gange fået value for money når jeg har taget en aktuel udfordring op i fire-mands gruppen. Deltagerne stiller åbent deres erfaringer, viden og netværk til rådighed. Diskussionerne giver ofte helt nye aspekter fra de øvrige deltagere, som jeg bruger til at tilpasse min ledelse i de konkrete situationer. Jeg har tit kontakt med medlemmerne af Ledernetværket uden for møderne, både for sparring og forretning.”

Afdelingsleder, Bravida A/S i Aarhus, Jan Graversen anbefaler Ledernetværk Aarhus:

”Jeg har gennemført Lederkurset hos Petrus, og Ledernetværket følger naturligt efter, så min ledelsesmæssige udvikling kan fortsætte. Vores faglige årshjul er med til at sikre, at vi fortsat kommer hele vejen rundt på ledelsesområdet. Fire-mands grupperne er en effektiv struktur og gør, at alle “er på” hele tiden og både bidrager og får udbytte af diskussionerne. Jeg har tit fået løst op for et problem inden mødet var færdigt.”

Sales Order Management Manager, SPX Flow Technology A/S i Silkeborg, Tina Randløv anbefaler Ledernetværk Aarhus:

“Ledernetværket giver altid noget på hvert møde, stort eller småt, og altid med værdi for min forretning og min ledelse. På møderne får jeg ofte nye indfaldsvinkler til mine ledelsesmæssige problemstillinger, og jeg sætter stor pris på at diskutere med ledere og persontyper, der har en helt anden baggrund end jeg selv.”

Ejer af Blikkenslagerfirmaet Steffen Petersen ApS i Tilst, Steffen Petersen anbefaler Ledernetværk Aarhus:

”Ledelse er et fantastisk diskussionsemne! Tror man at man har fundet den ”rigtige løsning/vinkel”, kommer der ved samtale/sparring hurtigt en ny. Det giver god mening at hører de øvriges problemstillinger og det er dejlig udfordrende at sparre med andre omkring ens egne daglige ledelsesudfordringer.”

Kundernes erfaringer

Det er udbytterigt at komme uden for ens egen virksomhed og møde ledere med andre personligheder, erfaringer, kompetencer og kultur. En fortrolig og åben atmosfære bidrager til at vanskelige emner kan behandles og adgangen til deltagernes samlede netværk giver muligheder, som ellers ville være uden for rækkevidde.

På møderne får man muligheden for at forholde sig til så mange ledelsesmæssige udfordringer at det svarer til at man var i ledelsen af en meget stor virksomhed. Erfaringsopbygningen sker derfor hurtigere og man har et netværk at spørge i hverdagen når man kommer i en vanskelig situation.